Voor een bezichtiging van een woning wordt u na inschrijving (zie kopje 'inschrijven') uitgenodigd. Houdt u er rekening mee dat (een afspraak voor) een bezichtiging voor u tot geen enkele verplichting leidt, maar dat u hieraan ook geen rechten kunt ontlenen. Dit betekent dat wij vrij zijn om ook met andere partijen afspraken voor bezichtigingen te maken.

Een volledige inschrijving is voorzien een inschrijfformulier en naar waarheid ingevulde inkomensindicatie.
Als u ons naar aanleiding van uw bezichtiging aangeeft dat u de woning wilt huren doen wij, na overleg met de verhuurder, de NVM Woontoets. Deze toets onderzoekt o.a. uw identiteit en kredietwaardigheid. Hiervoor hebben wij van u de volgende gegevens nodig:
 
 • Uw personalia (volledige naam, geboortedatum en plaats, huidige adres etc.).
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Een kopie van uw laatste 3 salarisspecificaties.
 • Een kopie van uw laatste 3 loon stortingen.
Indien de Woontoets positieve uitslag geeft ,wordt aan de hand van uw gegevens de huurovereenkomst opgesteld volgens het door de Raad van Onroerende Zaken op 30 juli 2003 vastgestelde model of de leegstandswetovereenkomst. Op deze huurovereenkomsten zijn de Algemene Bepalingen huurovereenkomst Woonruimte van toepassing, welke zijn vastgesteld op 30 juli 2003 en op 31 juli 2003 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank in Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 74/2003. U ontvangt hiervan een exemplaar.


BELANGRIJKE AANDACHTPUNTEN:
 • De huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde termijn (bijv. een jaar) en kan eventueel verlengd worden, hoewel de mogelijkheden hiertoe verschillen per woning.
 • De huurprijs dient per maand en altijd vooraf voldaan te worden.
 • Voordat de woning opgeleverd wordt dient u bovendien een waarborgsom te storten. Deze krijgt u na afloop van de huurperiode weer terug onder verrekening van eventuele reparatiekosten.
 • Wanneer de huur  'exclusief energiekosten' is,  worden gas, water en elektriciteit op uw naam geleverd en dient u hiervoor zelf de nota’s te voldoen.
Gemiddelde klantbeoordeling
Funda 9,0!

Dat spreekt voor zich.

 • Adres
 • Prinsengracht 22
 • 7941 KD Meppel